• info@yachtlifetravel.com - info@kuzeymedya.com.tr
  • 0212 272 54 02

Haber Detayı

Kasım 17, 2018 11:18 am

Amatör denizcilik belgesinde yönetmelik değişti! Artık denizcilik belgesi almak daha kolay.

Amatör denizcilik belgesinde yönetmelik değişti! Artık denizcilik belgesi almak daha kolay.

Özel teknelerin donatımı ve kullanacak kişilerin yeterlikleri ile ilgili Amatör Denizci Belgesi ile ilgili yönetmelik düzenlemesi 16.11.2018 tarihinde Resmi Gazete’nin 30597 nolu sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.  16.11.2018 tarihinde  yayınlanan Resmi Gazete’nin 30597 nolu  sayısına göre; Amatör Denizci Belgesi alacak kişiler sürücü adaylarında aranan sağlık şartları muayene esaslarına göre sağlık raporu almaları gerekiyor.

Yönetmeliğe göre yeni düzenlemeler şöyle:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN

YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir.

(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında sürücü belgesi sahibi olanlar bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sağlık ve muayene şartlarından muaftır.

(3) ADB sahibi kişide sağlığı bakımından özel tekne kullanımına engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, İdare tarafından ADB belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından özel tekne kullanımına ilişkin bir engelinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, ADB belgesi kişiye iade edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.